Phân tích văn bản quy phạm pháp luật Việt NamImage by Unsplash

226 words • 2 min read

Phân tích văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

Working in progress, comeback later for more updates

Bài viết này tóm tắt một số thông tin về bộ dự liệu lớn liên quan tới văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam, được trích xuất từ website Thư viện Pháp luật.

Dữ liệu cập nhật đến tháng 6 năm 2023. Gồm 318517 văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Thuộc tính của văn bản:

Sau đây là một số biểu đồ thống kê về dữ liệu này:

Số lượng văn bản theo loại văn bản

Loại văn bảnSố lượng
Quyết định192618
Nghị quyết31207
Kế hoạch23248
Thông tư20409
Chỉ thị13731
Thông báo13492
Nghị định7898
Thông tư liên tịch3061
Văn bản hợp nhất2353
Hướng dẫn1792
Báo cáo1492
Điều ước quốc tế1369
Công điện1265
Sắc lệnh992
Loại văn bảnSố lượng
Luật942
Văn bản khác916
Lệnh793
Pháp lệnh351
Quy định255
Quy chế158
Văn bản WTO68
Thông tri34
Công ước19
Điều lệ17
Hiến pháp7
Hiệp định6
Sắc luật5
Thoả thuận5Từ biểu đồ trên ta thấy: số lượng văn bản thường tăng đột biến vào các tháng giữa và cuối năm. Vì đây là các thời điểm diễn ra Kỳ họp Quốc hội.

Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, số lượng văn bản được ban hành tăng rất nhanh. Điển hình như số lượng văn bản ở năm 2021 nhiều gấp đôi năm 2011

©2024 Thịnh Ngô • A place to put my thoughts in writing