About

avatar

Ngô Phú Thịnh

A developer with passion

Đôi lời giới thiệu

  • Mình tên là Ngô Phú Thịnh. Mình đến từ Cà Mau, nơi cuối bản đồ Việt Nam :>
  • Mình thích lập trình, toán và guitar

Mục đích mình tạo ra blog này

Ừ thì thấy người người nhà nhà viết blog, mình cũng thấy ham nên đú theo. Mặc dù 12 năm học điểm văn mình chỉ tèn tèn 5 6 nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình đến các bạn một cách trọn vẹn nhất 😁.

Cách mình tạo ra blog này

Blog này được viết bằng next.js, tailwindcss chạy trên vercel. Post được viết từ markdown language. Source code gốc được lấy từ timlrx/tailwind-nextjs-starter-blog. Mình có custom lại một vài chỗ cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình 😉