About

Đôi lời giới thiệu

Mình tên là Ngô Phú Thịnh. Mình đến từ Cà Mau, nơi cuối bản đồ Việt Nam :>. Mình thích lập trình, toán và guitar

Xem GEAR của mình tại đây

Mục đích mình tạo ra blog này

Ừ thì thấy người người nhà nhà viết blog, mình cũng thấy ham nên đú theo. Mặc dù 12 năm học điểm văn mình chỉ tèn tèn 5 6 nhưng mà mình sẽ cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình đến các bạn một cách trọn vẹn nhất 😁.

Links